Skip to product information
1 of 1

日本一榮食品 烤扇貝裙邊 (20枚入) 100G

Regular price $12.00 CAD
Regular price Sale price $12.00 CAD
Sale Sold out
Tax included.
👩‍🍳 扇貝經過炭燒煙燻 裙邊有陣陣煙燻香,口感鮮嫩 鮮甜好食,微甜微鹹 海味十足,仲有微微香辣味 惹味無比。
而且乾度適中 絲絲入味,越嚼越有勁 用嚟做配酒小食一流,一包好快食完。
✅ 陣陣煙燻香
✅ 微甜微鹹 海味十足
✅ 微香辣味 絲絲入味
✅ 做配酒小食一流