Skip to product information
1 of 1

韓國產 煮食用紫菜120g

Regular price $21.00 CAD
Regular price Sale price $21.00 CAD
Sale Sold out
Tax included.

韓國人生日,必備嘅並非蛋糕,而係一碗熱辣辣又鮮味嘅紫菜湯。紫菜亦係一種營養十分豐當的食物,當中的纖維素大部分屬於水溶性纖維,除可穩定血糖外,亦可有助延長飽肚的感覺。
不過平時滾湯落紫菜最怕有沙,有咗呢款韓國煮食用嘅紫菜就唔會再怕有沙浪費成煲湯!用佢滾湯就可以輕鬆享用充滿韓國風味嘅滋補靚湯!